תקנון ותנאי שימוש

 1. הסכמה לתנאי השימוש 
 1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של CRYPTOMAN אשר מנוהל ומופעל על-ידי עוסק מורשה שי מיליקובסקי   אשר כתובתו למשלוח דואר הינה מצדה 6 אזור , ישראל (להלן: "האתר" או "החנות" או "החברה").
  1. האתר משמש כממשק לקשר ישיר בין לקוחות ו/או משתמשי האתר (להלן: "המשתמש/ים" או"הרוכש/ים")  לבין החברה, אשר במסגרתו יוכלו המשתמשים לרכוש מוצרים שונים ובין היתר ארנקים דיגיטליים מסוג ledger לאחסון מטבעות דיגיטליים קריפטוגרפיים כדוגמת ביטקוין (להלן: "ארנקים דיגיטליים") ו/או מוצרים אחרים דרך האתר, לקבל מידע מקיף אודות מוצרי החברה, לצפות בסרטוני מידע מגוונים מטעם קריפטומן בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים ואופן השימוש בארנקים הדיגיטליים (להלן:"סרטוני מידע"), לקבל מידע אודות הנחות ומבצעים, עדכונים שוטפים, הטבות וכיו"ב (להלן ביחד: "שירותי החברה" או "מוצר/ים").  
  1. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות זאת, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החנות, לכל דבר ועניין ולכן הנך מתבקש לקרוא את התקנון בקפידה. גלישה באתר ו/או צפייה בסרטוני המידע ו/או רכישת מוצר באמצעות האתר ו/או שירותים המוצעים למכירה בו, ו/או שעצם השימוש של כל משתמש ו/או אדם ו/או גוף הגולש ו/או צופה ו/או עושה שימוש באתר בכל דרך אחרת, במישרין או בעקיפין, לרבות בכל תוכן ו/או שירות המופיע בו, מהווים הסכמה לתנאי השימוש באתר, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות [להוסיף לינק] (להלן "מדיניות הפרטיות" ) . לפיכך, אם אינך מסכים לתנאי כל שהוא אשר מוצג בתקנון זה, הנך מתבקש שלא לעשות כל רכישה ו/או שימוש כזה או אחר באתר ו/או בתכנים המוצגים בו. 
  1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת ביחס לשינוי כאמור. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלה יחייבו את המשתמש באתר עם המשך השימוש בו. אי לכך, אנא הקפד להתעדכן בתנאי ובהוראות התקנון מעת לעת וטרם ביצוע פעולה כלשהי באתר לרבות טרם כל ביצוע עסקה בחנות. שימוש המשתמש באתר לאחר ביצוע השינויים כאמור מעיד על הסכמתו לכך. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינויים, עליו להימנע מהמשך השימוש באתר. 
  1. התקנון מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד ,והוא מתייחס גם ללשון נקבה. כמו כן, כל פנייה ליחיד משמעה גם פנייה לרבים, ולהיפך.  
 • הזכאים לעשות שימוש באתר
  • השימוש באתר הינו למטרות חוקיות בלבד ומותר אך ורק למשתמשים כשירים משפטית לרבות תאגידים.
  • ככל שהמשתמש הוא קטין (מתחת לגיל 18), המשתמש מצהיר ומאשר כי השימוש באתר ו/או הרכישה שהוא מבקש לבצע היא מסוג הפעולות שדרכם של קטינים בגילו לבצע ו/או שקיבל את הסכמת אפוטרופסיו הטבעיים ו/או החוקיים לביצועה. 
  • 2.3.     מובהר כי לחברה נתונה הרשות בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי למנוע ממשתמשים את הגישה לאתר ו/או לביצוע פעולות שונות בו, לרבות בשל ביצוע פעולות אסורות באתר ו/או אי תשלום חוב לחברה וכל פעולה אשר לדעת החברה אינה מאפשרת את המשך שימושם באתר. 
 • מכירת המוצרים המוצעים באתר 
  • עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג דף מכירה. דף המכירה כולל את שם המוצר או השירות המוצע למכירה, המחיר, מחיר המשלוח וכל פרט חשוב נוסף. 
  • התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בין מראה המוצר לבין התמונה. 
  • המוצרים אשר מוצעים למכירה באתר, ניתנים לרכישה גם בכל סניפי רשת החנויות הפיזיות של החברה, בכפוף לחוסרים זמניים במלאים, בהתאם לתקנון (להלן: "הסניפים"). ישנם מוצרים הזמינים לרכישה בסניפי החנויות הפיזיות אך לא באתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. בדומה, ישנם מוצרים שלא ניתן להזמין במשלוח, אלא באיסוף עצמי בלבד. 
  • לאחר ביצוע הזמנה, הרוכש יקבל הודעת טקסט ו/או אי-מייל עם פרטי ההזמנה שביצע. בנוסף, כאשר ההזמנה מוכנה לאיסוף בסניף או במועד בו יצאה הזמנתו למשלוח, לפי העניין, הלקוח יקבל הודעת טקסט ו/או אי-מייל עם עדכון הסטטוס.
  • המחירים, המבצעים, התנאים וכל מידע ביחס למוצרים המופיע באתר ובדפי המוצרים הנקובים באתר תקפים עד לסוף יום העבודה בלבד. המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ אלא אם צוין במפורש אחרת. החברה רשאית לקבוע כי המחיר באתר שונה מהמחיר בחנויות הפיזיות, וזאת בהתאם ובכפוף להוראות כל דין. 
  • המחירים באתר מתעדכנים ככל הניתן בזמן אמת. עם זאת, מחירי המוצרים הנמכרים באתר עלולים להיות לא מעודכנים. המחיר המחייב הוא מחיר המוצר כפי שהוצג לרוכש באימות פרטי העסקה וטרם אישורה הסופי על ידי הרוכש. 
  • המכירה דרך האתר הינה בכפוף למלאי הקיים במחסני החברה. במקרים מסוימים ייתכן שמוצר שמופיע באתר אזל מהמלאי, אך הדבר יתגלה לאחר ביצוע הרכישה. במקרה כזה, החברה תיצור קשר עם הלקוח, ההזמנה תבוטל ולא יבוצע כל חיוב בגינה. 
  • המכירה אינה מיועדת למכירה סיטונאית ואינה מיועדת למכירה חוזרת (קניית כמות מוצרים מהאתר לצורך מכירתם ללקוחות אחרים). 
  • החברה מאפשרת למשתמשיה לרכוש מוצרים באתר באמצעות מילוי טופס הרכישה המופיע בעת רכישת המוצרים ("טופס הרכישה"). רכישת מוצר אפשרית באמצעות שימוש בכרטיס אשראי תקף תוך הזנת פרטיו באתר. 
  • כדי להבטיח הזמנה תקינה עליכם למלא את כל המבוקש בטופס הרכישה המופיע באתר בצורה תקינה ומדויקת לרבות (אך לא רק) שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס טלפון , מספר כרטיס אשראי וכד'. ביצוע הזמנה אפשרי מייד לאחר מילוי הנתונים בטופס המצוי באתר והכול בהתאם למלאי המוצרים במחסני החברה. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות ,ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז- 1977 ו/או בכל דין. לחברה שמורה הזכות לבטל הזמנה בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים. החברה ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית ולמשתמש לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה אם מסיבה כלשהי הוזנו פרטים שאינם נכונים ומדויקים, בין במתכוון ובין שלא במתכוון, בין מעשה ובין במחדל. 
  • השלמת הליך המכירה מותנה באישור אמצעי התשלום על ידי חברת האשראי, ובכפוף לכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי מחסן החנות בעת השלמת הליך המכירה. 
  • ניתן לשלם בכרטיס אשראי (חיוב רגיל או במזומן) . שליחת המוצרים תתבצע רק לאחר התשלום בפועל ו/או קבלת אישור מחברת האשראי על תקינות העסקה. 
  • במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי, יקבל הרוכש הודעה מתאימה תוך זמן סביר וההזמנה תחשב למבוטלת. 
 • שימוש אסור באתר ובמוצרים 
  • הנך מתחייב לעשות שימוש באתר בהתאם לאמור והקבוע בתנאי תקנון זה בלבד ושלא לבצע כל פעולה בלתי חוקית ו/או אסורה על פי כל דיו או הסכם בעת שימושך באתר. 
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנך מתחייב שלא: לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר; להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה לאחור, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו; להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים; לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים; לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם; לבצע כל פעולה שהינה בניגוד להוראות הדין, או שיש בה כדי להפר זכויות של צדדים שלישיים ועוד.
  • הרוכש מתחייב להשתמש במוצר שנרכש עבור פעולות חוקיות בלבד ובהתאם לכל דין. 
  • מבלי לגרוע מהזכויות והסעדים הנתונים לחברה לפי כל דין או הסכם, החברה תהא רשאית לחסום את השימוש שלך באתר לרבות במקרה בו, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אתה או מי מטעמך: א) ביצע מעשה בלתי חוקי או בניגוד להוראות כל דין; ב) הפר תנאי מתנאי התקנון; ג) מסר בעת הרכישה, או לאחר מכן, פרטי זיהוי שגויים; או ד) ביצע כל מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה או בפעילותו התקינה של האתר. 
 • ביטול עסקה
  • המשתמש מחויב לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו. משתמש המבקש לבטל את העסקה יעשה כן בכתב באמצעות פרטי ההתקשרות (דוא"ל ו/או הודעת ווצאפ) המופיעים באתר. 
  • ביטול עסקה יעשה בהתאם לתנאי העסקה אותה מבקשים לבטל ובכפוף להוראות כל דין הנוגעות לביטול עסקה, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו. במידה ובוטלה עסקה על-ידי המשתמש, בהתאם להוראות הדין והתקנון, תזכה החברה את כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה העסקה.  
  • הנך רשאי לבטל את העסקה ולהשיב את המוצר, מיום עשיית העסקה ועד 14 יום מיום קבלת המוצר או קבלת מסמך המכיל פרטים אודות המוצר כמפורט בחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם. מוסכם כי המשתמש יחזיר את המוצר באריזתו המקורית , שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא. לא ניתן להחזיר מוצרים ו/או לבטל עסקה ביחס למוצרים אשר אריזתם המקורית נפתחה. 
  • במקרה של ביטול העסקה שלא עקב פגם במוצר נשיב לך, תוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על ביטול העסקה, את הסכום ששולם על ידך, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מערך העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם (להלן: "דמי הביטול"). 
  • במידה והמוצר נשלח אליך, אולם טרם סופק לך, תחויב בעלות דמי משלוח בגין החזרת המוצר. במידה והמוצר סופק לך, עליך להשיב אותו למשרדנו, בתאום מראש, באריזתו המקורית כשהוא שלם ו/או ללא כל פגם ו/או נזק בצירוף חשבונית מס מקורית. הובלת המוצר למשרדנו תהא על חשבונך.
  • במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה של המוצר, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, יודיע על כך המשתמש לחברה, תעשה בדיקה על ידי החברה וככל שאכן מדובר במוצר פגום, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, המוצר יוחזר על חשבון החברה. 
  • מבלי לגרוע מאילו מהוראות התקנון, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה החברה רשאית, מבלי שהדבר יתפרש כנטילת אחריות כלשהי ומבלי לגרוע מיתר הוראות התקנון, לבטל את העסקה (כולה או חלקה) ו/או לזכות את המשתמש בגינה או לבטל את חיוב כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה העסקה: א) במקרה של טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים לגבי המוצר ו/או השירות, לרבות מחיר הפריט או תיאורו על בסיסם נערכה העסקה; ב) במקרה של מניעה לספק את המוצר עקב "כוח עליון", ו/או עקב מקרה של תקלה מהותית במערכת המחשוב, במערכת הטלפונים או במערכות תקשורת אחרות המשרתות את החברה, ו/או בכל מקרה אחר בו יעכבו, ימנעו או ישבשו גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה את פעילותה התקינה של החנות; ו- ג) במקרה בו לא עמד המשתמש בהתחייבות מהתחייבויותיו לרבות, אך לא רק, ההתחייבות לתשלום התמורה בגין הפריט שרכש ו/או בכל מקרה בו מסר המשתמש פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים, לרבות במקרה של אי אישור העסקה על-ידי חברת כרטיסי האשראי. התקשרות שבוטלה כאמור לא תזכה את המשתמש בכל סעד שהוא ולא יהיו למשתמש כל טענות כנגד החברה בשל כך.  
 • אספקת המוצרים 
  • משלוח של מוצרים ייעשה רק בימי הפעילות של החברה המצוינים באתר, ובתנאי שהמוצר נמצא במלאי החברה. המשלוח ייעשה תוך התקופה שנקבעה לכך באופן המשלוח שנבחר בהתאם למוצר המוזמן, אשר תיספר מיום קבלת אישור לעסקה על ידי החברה. 
  • לאחר ביצוע הזמנה, הרוכש יקבל הודעת טקסט ו/או אי-מייל עם פרטי ההזמנה שביצע. בנוסף, כאשר ההזמנה מוכנה לאיסוף בסניף או במועד בו יצאה הזמנתו למשלוח, לפי העניין, הלקוח יקבל הודעת טקסט ו/או אי-מייל עם עדכון הסטטוס. [שי- האם נכון? האם יהיה מנגנון כזה?]
  • זמן הגעת המשלוח הינו 3 עד 7 ימי עבודה. זמן הגעת המשלוח לישובים/כפרים/קיבוצים/מושבים מרוחקים מהמרכז ו/או מקומות אחרים אשר חברת השליחויות מגיעה אליהם בתדירות נמוכה, הינו 4 עד 10 ימי עבודה.  זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה מתייחסים רק לימי עסקים קרי, יום א' עד ה' לא כולל שישי, שבת, ערבי וימי חג. החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר בנסיבות העולות כדי כוח עליון כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה ,טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר החנות, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של החברה ו/או בנסיבות שאינן בשליטתה. 
  • יובהר כי עשוי להיות תעריף שונה למשלוחים ליעדים מרוחקים כגון: יישובי הערבה, אילת, קריית שמונה, רמת הגולן וכדו'. 
  • אספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, תתבצע לכתובת כפי שהוקלדה בטופס הרכישה על ידי הרוכש ובכפוף לאישור התשלום עד ידי חברת האשראי. 
 • אחריות  
  • השימוש באתר והרכישה בחנות הם על אחריותך הבלעדית והמלאה. החברה או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי, ישירה או עקיפה, כספית או אחרת, לכל תוצאה שתנבע מהשימוש שלך באתר ו/או מהרכישות שביצעת באתר ו/או מהסתמכותך על התכנים ו/או סרטוני המידע המופיעים באתר. 
  • האחריות למוצרים הנרכשים באתר הם בהתאם לאחריות יצרן. 
  • החברה עושה כל שביכולתה על מנת לספק למשתמש חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת. משתמש מצהיר ומתחייב בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו, וכי ידוע לו שהחברה אינה אחראית, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור. 
  • החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. 
  • החברה אינה אחראית בשום צורה ואופן על המטבעות הדיגיטליים אשר המשתמש יחליט (ככל שיחליט) לאחסן בארנק ו/או לשלוח מהארנק ו/או לקבל לארנק, ואינה אחראית לכל נזק ו/או אבידה של המטבעות המאוחסנים בארנקים הדיגיטליים ולמשתמש לא תהא כל טענה ,דרישה ו/או עילת תביעה כלפי החברה או מי מטעמה בקשר עם האמור או בקשר עם כל נזק שעשוי להיגרם למשתמש כתוצאה מהשימוש באתר ו/או במוצרים שרכש באתר. 
  • המשתמש מבין היטב כי אחזקה ומסחר במטבעות דיגיטליים הינה בעלת סיכון רב ומבין כי במכירה של הארנקים הדיגיטליים ו/או בתכני סרטוני המידע המופיעים באתר אין החברה ממליצה למשתמש ו/או מייעצת לו לרכוש ו/או להחזיק מטבעות דיגיטליים מכל סוג שהוא וכל פעילות כאמור של המשתמש הינה על דעתו הבלעדית ואחריותו הבלעדית. המשתמש לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ביחס לאמור והחברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם למשתמש כתוצאה מפעילותו כאמור.  
  • המשתמש מבין כי סרטוני המידע אשר מופיעים באתר מהווים מידע כללי ואובייקטיבי ואין בהם כדי להוות ייעוץ מכל סוג שהוא ובוודאי שלא ייעוץ השקעות לפי כל חוק או דין. הצפייה בסרטוני המידע היא על אחריותו של המשתמש בלבד והמשתמש מתחייב שלא לבצע כל פעולה בהתבסס או בהסתמך על המידע הכללי אשר מופיע בסרטוני המידע כאמור, וכי לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה בגין כל נזק שייגרם לו כלל שייגרם לו כתוצאה מפעולתו בהתבסס על המידע בסרטוני המידע כאמור. מובהר בזאת כי על המשתמש לפנות לייעוץ מקצועי מעו"ד, רו"ח, יועץ השקעות או כל גורם מקצועי אחר טרם השקעה במטבעות דיגיטליים וכי האמור בסרטוני המידע לא נועד להוות תחליף לייעוץ מגורם מקצועי כאמור. 
  • עוד מבין היטב המשתמש את הסיכונים הכרוכים באבטחת המידע של הארנק הדיגיטלי, לרבות סיכון של פריצה לארנק הדיגיטלי, סיכון של אבידה של הקוד הסודי של הארנק, סיכון הכרוך בהפיכתו של הארנק הדיגיטלי ל"ארנק חם" באמצעות חיבורו למכשיר אלקטרוני אחר כדוגמת מחשב ועוד. המשתמש גם מבין היטב את הסיכון הכרוך בשליחה ו/או קבלה של מטבעות דיגיטליים מהארנק ואליו ובין היתר מבין כי ציון כתובת ארנק שאינה מדויקת עלולה לגרום לאבידה של מלוא המטבעות שנשלחו אל הארנק ו/או מחוצה לו. המשתמש מתחייב שלא לבוא בכל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם אמור ומבין כי החברה אינה אחראית ואין לה שום קשר לטעויות שעשויות לקרות למשתמש כדוגמת מטבעות דיגיטליים שאבדו או לא הגיעו ליעדם עקב מתן כתובת ארנק לא נכונה וכי כל פעילות שתבוצע באמצעות הארנק הדיגיטלי הינה באחריותו הבלעדית של המשתמש. 
  • החברה, בעלי מניותיה, מנהליה וחברות בנות ו/או חברות אם ו/או חברות קשורות לחברה ו/או כל מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים וירידת ערך, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר), הנובעים ו/או הקשורים, באתר, או במוצרים או בארנקים הדיגיטליים או בכל תוכן ו/או שירות באתר לרבות סרטוני המידע, או בכל שימוש בהם כפי שפורטו לעיל ובכלל, ולרבות אך מבלי לגרוע: 1) בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא; 2) הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו; 3) שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר בין היתר על ידי צדדים שלישיים; 4) כל מעשה המתבצע באמצעות הארנקים הדיגיטלים, לרבות אחסון ושמירה של מטבעות דיגיטליים, שליחת מטבעות דיגיטליים וקבלה של מטבעות דיגיטליים, אבדה של הקוד הסודי של הארנק, הפיכתו של הארנק הדיגיטלי ל"ארנק חם" באמצעות חיבורו למכשיר אלקטרוני אחר כדוגמת מחשב ועוד.  
  • המשמש מתחייב, כי יפצה וישפה את החברה ו/או כל מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום ו/או הוצאה, פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, לרבות מתוקף כל דרישה, תביעה, פסק דין, פשרה, הוצאה לפועל, ולרבות הוצאות משפט, ועלויות הייעוץ המשפטי, הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או כל ממעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו תחויב החברה ו/או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש לחברה אין אחריות לגביו. 
  • החברה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע באתר ו/או במוצרים שנרכשו מהחברה, על-ידי מי מהמשתמשים ו/או כל גורם אחר שאין לה שליטה עליו. 
 • קניין רוחני  
  • האתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, סרטוני המידע, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה, תוכנה, יישום, קוד מחשב וכל חומר אחר וכיו"ב (להלן "התוכן" או "התכנים") מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים ושייכים לחברה ו/או מי מטעמה ו/או לגופים שלישיים אשר מסרו הסכמתם לשימוש שעושה בהם החברה במסגרת האתר. חל איסור מוחלט להכניס שינויים, לבצע הליך הנדסה לאחור, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור או למסור לצד שלישי וכיו"ב כל חלק מן התוכן מבלי לקבל את הסכמתה המפורשת של החברה, מראש ובכתב. 
  • כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם, סימני המסחר, שמות המסחר, הפטנטים, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, קוד המקור, סמלים מסחריים, לוגו, סרטונים, תוכנות מחשב, מושגים, מידע סודי, סימני שירות, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, מוניטין, רעיונות, המצאות, , נתוני שוק, שיטות, וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של החברה או של צד שלישי, אשר הרשה לחברה להשתמש בהן, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר בלעדית לחברה. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור החברה לכך מראש ובכתב. 
 • מדיניות פרטיות
  • פרטיותך חשובה לנו. הנך מכיר בכך ומסכים כי החברה עשויה לאסוף נתונים מסוימים ומידע נוסף עליך באמצעות האתר. הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע, יישמרו במאגר המידע של החברה בצורה מאובטחת. החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד , ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה. 
  • החברה לא תעביר את פרטיך האישיים לצד שלישי שלא לצורך השימוש באתר, אלא אם תהיה מחויבת לעשות כן על-פי דין או צו שיפוטי או על מנת להתגונן בהליך משפטי כלשהו. 
  • החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור , ככל האפשר על סודיות המידע, בין היתר באמצעות שימוש בטכנולוגיית SSL.
  • כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן PCI. במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון , החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא , עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו , אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. 
  • החברה עלולה להציע לכל משתמש בשירותיה להצטרף לקבלת דיוור ישיר על מנת ליידעו בדבר פרסומים, חידושים, הטבות אישיות ועוד הודעות שיש בהן כדי לעדכן את המשתמשים בדבר פעילות החברה ושירותיה השונים, לרבות באמצעות הודעות דוא"ל ומסרונים (להלן: "דיוור ישיר"). 
  • בעת הרכישה ו/או השימוש באתר יתאפשר למשתמש ליתן הסכמתו לקבל דיוור ישיר מהחברה לתיבת הדוא"ל ו/או לטלפון הסלולרי, ויהא בכך כדי להוות הסכמתו לקבל דברי פרסומת. למשתמש תהא בכל שלב האפשרות לבקש מהחברה להפסיק ולקבל דיוור ישיר באמצעות יצירת קשר עם החברה ו/או באמצעות אפשרויות ההסרה שיופיעו בדיוור הישיר שיישלח למשתמש. 
  • אנו מתייחסים בכבוד לפרטיות המשתמשים, ונפעל על פי הוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות אשר זמינה באתר. השימוש באתר מעיד על הסכמתך גם לתנאי הפרטיות, אשר מאוגדים בתקנון זה.
 1. כללי  
  1. תנאי השימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעסיק, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין החברה. 
  1. על השימוש באתר, לרבות כל סכסוך, מחלוקת או הליך משפטי הקשור לתקנון, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל .מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לשימוש באתר או לתקנון, בין במישרין ובין בעקיפין, הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב-יפו . 
  1. התקנון מהווה את החוזה המשפטי המלא בינך ובין החברה ביחס לשימושך באתר. 
  1. החברה רשאית להעביר ו/או להמחות ו/או להסב את זכויותיה ו/או חובותיה על פי התקנון בכל עת לכל צד שלישי ללא הסכמת המשתמש. המשתמש אינו רשאי להסב ו/או להעביר זכויות לפי תקנון ותנאי שימוש אלה לצד ג'. 
  1. במידה וייקבע שחלק כלשהו מהתקנון אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם את כוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר תנאי התקנון יישארו בתוקפם ככתבם וכלשונם . 
  1. לא יראו עיכוב או הימנעות מצד החברה מלממש או מלאכוף זכות מזכויותיה על-פי התקנון כוויתור או כמניעה מצדה מלממש את זכויותיה בעתיד, והיא תהיה רשאית לממש את זכויותיה, כולן או מקצתן, בכל עת שתמצא לנכון אלא אם כן הוסכם במפורש אחרת על-ידי החברה בכתב. 
  1. לפרטים נוספים ובירורים, ניתן לפנות ישירות אל החברה בטלפון 0502244130 ו/או באמצעות דואר אלקטרוני  [email protected] או Whatsapp בשליחת הודעת וואטסאפ למספר 050224413 (הודעות בלבד). בכל תכתובת לחברה יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת ואימייל ליצירת קשר. 

אנו מאחלים לך שימוש מהנה באתרנו.